Neidio i'r prif gynnwy

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) yw’r corff annibynnol sy’n arolygu ac yn rheoleiddio pob gofal iechyd yng Nghymru. Mae AGIC yn arolygu gwasanaethau GIG ac yn rheoleiddio darparwyr gofal iechyd annibynnol yn erbyn amrywiaeth o safonau, polisïau, canllawiau a rheoliadau i amlygu meysydd sydd angen eu gwella.