Neidio i'r prif gynnwy

Ddoe, aeth Julie James, Arweinydd y Tŷ i ymweld ag un o’r prosiectau peilot sy’n datblygu’r rhaglen Swyddi Gwell yn Nes at Adref.

Cyhoeddwyd gyntaf:
20 Gorffennaf 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddwyd y cynnwys hwn dan weinyddiaeth Llywodraeth Cymru 2016 i 2021

Mae Swyddi Gwell yn Nes at Adref yn anelu at greu cyfleoedd a swyddi cynaliadwy drwy ddefnyddio pŵer gwariant caffael cyhoeddus.  Caiff hyn ei gyflawni drwy ddefnyddio dulliau masnachol arloesol, a thrwy ddefnyddio contractau ar gadw, gan ddefnyddio hynny i greu swyddi mewn ardaloedd o ddiweithdra uchel. 

Mae pedwar o raglenni peilot Swyddi Gwell yn cael eu profi ar hyn o bryd ar draws ardal Cymoedd De Cymru, ac os y byddant yn llwyddiannus, gallai ymyrraethau tebyg gael eu defnyddio mewn rhannau eraill o Gymru. 

Roedd Julie James yng Nglyn Ebwy ddoe i ymweld ag EBO Quality Signs, un o’r rhaglenni peilot.  Menter gymdeithasol yw EBO sy’n cyflogi pobl leol sydd ag anableddau, ac roedd Arweinydd y Tŷ yn awyddus i weld pa gynnydd oedd wedi’i wneud hyd yma, ac a fyddai’r rhaglen yn llwyddo yn y dyfodol. 

Meddai: 

“Mae EBO eisoes yn fenter wych ohoni ei hun, ac roeddem yn teimlo ei bod yn addas ar gyfer y math arbennig yma o ymyrraeth.  Mae ein tîm wedi gweithio gydag EBO i gynyddu oriau gwaith drwy froceru trafodaethau rhwng yr uned a chadwyni cyflenwi ledled Cymru i roi rhagor o archebion iddynt.  

“Roeddwn yn falch iawn o ymweld a gweld y gwaith fy hun a chlywed mwy am yr archebion newydd oedd yn dod i mewn.  Roeddwn yn arbennig o falch o ddysgu mwy am fanteision gweithio gyda’n tîm, a pha ymyrraethau fyddai’n gweithio mewn mannau eraill o Gymru yn eu tyb hwy.”  

Meddai Jonathon Bell, Cyfarwyddwr EBO: 

“Roeddem yn falch iawn bod Arweinydd y Tŷ wedi neilltuo’r amser i ymweld â’n safle yng Nghlyn Ebwy yr wythnos hon a gweld y gwaith cynhyrchu.”   

Mae EBO Signs yn cynhyrchu arwyddion traffig a masnachol megis arwyddion ar y briffordd, enwau strydoedd, arwyddion diogelwch a byrddau hysbysebu mawr. 

Mae’r galw ychwanegol am  eu cynnyrch eisoes wedi arwain at archebion yn y ffatri gyda dau brif gontractwr yr awdurdod lleol, a Chomisiwn y Cynulliad.  Mae Trafnidiaeth Cymru hefyd wedi nodi eu bod  yn defnyddio’r ffatri hon ar gyfer eu harwyddion, ac mae cyfarfodydd ar y gweill ar hyn o bryd gyda Keolis/Amey am gyfleoedd yn ystod cam symudiadau eu contract trenau newydd. 

Mae’r pedair rhaglen beilot yn cael eu harwain gan Dasglu’r Cymoedd, y mae Julie James yn aelod ohono, ac maent wedi’u cynnwys o fewn y cynllun Ein Cymoedd Ein Dyfodol a gyhoeddwyd yn ddiweddar.