Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 22 Ebrill 2013.

Cyfnod ymgynghori:
26 Chwefror 2013 i 22 Ebrill 2013
Diweddarwyd ddiwethaf:

Adolygu ymatebion

Mae ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Bydd manylion am y canlyniad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Mae'r ymgynghoriad hwn yn gwahodd eich sylwadau ar Adroddiad Amgylcheddol yr Asesiad Amgylcheddol Strategol (SEA) ar gyfer rhaglenni Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) Cronfeydd Strwythurol 2014 - 2020.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Mae’r SEA yn cael ei gynnal yn unol â Chyfarwyddeb SEA (2001/42/EC) a Rheoliadau Asesiadau Amgylcheddol o Gynlluniau a Rhaglenni (Cymru) 2004 (Offeryn Statudol Cymru 2004 rhif 1656 (Cy.170)).  Cafodd Adroddiad Amgylcheddol SEA ei baratoi ar ôl ymgynghori’n llawn â chyrff statudol.  Mae disgwyl i raglenni a noddir gan yr UE gynnal safonau uchel o ran amddiffyn yr amgylchedd a bydd yr SEA yn helpu i sicrhau bod rhaglenni’n cyfrannu’n bositif at hynny

Cynhelir yr ymgynghoriad ar y cyd â’r ymgynghoriad cyhoeddus ar raglenni Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd 2014-2020 y Dwyrain a’r Gorllewin ‘Cymru a’r UE: Partneriaeth ar gyfer Twf a Swyddi’ a lansiwyd gan y Dirprwy Weinidog ar 14 Ionawr 2013.

Dogfennau ymgynghori

Dogfen ymgynhori: Y Gorllewin a'r Cymoedd (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 4 MB

PDF
4 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad - Crynodeb o gynlluniau, polisïau a rhaglenni: Gorllewin Cymru a'r Cymoedd (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 4 MB

PDF
4 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Dogfen ymgynghori: Dwyrain Cymru (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 3 MB

PDF
3 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad - Crynodeb o gynlluniau, polisïau a rhaglenni: Dwyrain Cymru (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 4 MB

PDF
4 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.