Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r adroddiad hwn yn archwilio rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf, sut y gellir ei gwerthuso a beth allai fod angen ei newid er mwyn cynnal gwerthusiadau mwy cadarn a dibynadwy.

Ar hyn o bryd, mae'r hyn a all fod yn hysbys, neu sydd eisoes yn hysbys, am y rhaglen ar:

  • agweddau a chanfyddiadau rhanddeiliaid o’r rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf
  • sut mae’r rhaglen yn cael ei rhoi ar waith ac ansawdd y broses o’i rhoi ar waith
  • p’un ai a yw cynllun y rhaglen yn addas i’r diben.

Er bod y meysydd hyn o ddiddordeb, ac yn gallu darparu gwybodaeth ddefnyddiol, nid ydynt yn rhoi digon o wybodaeth i gynnal asesiad llawn o effeithiau'r rhaglen ar deuluoedd, rhieni a phlant. 

Mae’r adroddiad hwn yn gwneud yr argymhellion ar gyfer unrhyw werthusiadau yn y dyfodol o’r rhaglen. Dyma’r gwelliannau posibl i’r rhaglen a allai arwain at werthusiadau mwy cadarn ac Petai’r gwelliannau hyn yn cael eu gwneud, mae’n bosibl y byddai’r gweithgareddau yn bosib. 

Adroddiadau

Teuluoedd yn Gyntaf: asesiad Gwerthusadwyedd , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 771 KB

PDF
771 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.