Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 6 Mawrth 2015.

Cyfnod ymgynghori:
12 Rhagfyr 2014 i 6 Mawrth 2015
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion am y canlyniad

Crynodeb o'r ymatebion , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 145 KB

PDF
145 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Rydym yn cynnig newidiadau er mwyn ceisio atgyfnerthu'r trefniadau ar gyfer asesiadau athrawon.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Mae’r ymgynghoriad hwn yn gwahodd sylwadau ar y cynigion a gaiff eu hawgrymu ac ar effaith a manteision posibl y newidiadau.

Rydym yn cynnig:

  • ei gwneud hi’n ofynnol i awdurdodau lleol (drwy gonsortia rhanbarthol) wella’r trefniadau ar gyfer asesiadau athrawon
  • atgyfnerthu’r system bresennol o gymedroli gan y grwpiau clwstwr drwy ei gwneud hi’n ofyniad statudol i bob ysgol yng Nghyfnodau Allweddol 2 a 3 gymryd rhan
  • estyn y system bresennol o gymedroli gan y grwpiau clwstwr yng Nghyfnodau Allweddol 2 a 3 er mwyn cynnwys y Cyfnod Sylfaen
  • cyflwyno system newydd o wirio allanol ar gyfer Cyfnodau Allweddol 2 a 3.

Dogfennau ymgynghori

Dogfen ymgynghori , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 289 KB

PDF
289 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Asesiad o'r effaith ar hawliau plant , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 150 KB

PDF
150 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.