Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yn rhoi cymorth sy’n gysylltiedig â thai er mwyn helpu pobl sy’n agored i niwed i fyw mor annibynnol â phosibl.

Mae'r adroddiad terfynol yn edrych ar y posibilrwydd o ddefnyddio cysylltu data i werthuso rhaglen Cefnogi Pobl.

Nod cyffredinol y prosiect hwn oedd archwilio'r cyfraniad y gallai cysylltu data ei wneud i'r gwerthusiad o'r rhaglen Cefnogi Pobl, drwy asesu'r ffyrdd roedd defnydd o'r gwasanaeth iechyd yn amrywio yn ôl nodweddion defnyddwyr gwasanaethau Cefnogi Pobl.

Prosiect Cysylltu Data Cefnogi Pobl

Dangosodd  yr astudiaeth ddichonoldeb ei fod yn bosib cynnal astudiaeth feintiol fwy cadarn ac ar raddfa fawr o effaith y Rhaglen Cefnogi Pobl yng Nghymru gan ddefnyddio data cysylltiedig. O ganlyniad i hyn, mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi cytuno i gyllido prosiect data cysylltiedig dros bedair blynedd  i archwilio effaith y Rhaglen Cefnogi Pobl ar ddefnydd o wasanaethau cyhoeddus gan y rhai sy'n cael gafael ar gymorth.

Adroddiadau

Astudiaeth ddichonoldeb cysylltu data Cefnogi Pobl - adroddiad terfynol , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
Saesneg yn unig
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Astudiaeth ddichonoldeb cysylltu data Cefnogi Pobl - adroddiad terfynol: crynodeb , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 705 KB

PDF
705 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Lucie Griffiths

Rhif ffôn: 0300 025 5780

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.