Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r ymchwil yn archwilio’r hyn sy’n ysgogi pobl i addysgu ar hyn o bryd, yr hyn sy’n achosi iddynt barhau i addysgu a’r hyn a allai achosi iddynt ystyried gadael.

Y prif ganfyddiadau

Mae’r ffactorau sy’n annog unigolion i ddilyn gyrfa addysgu ac aros yn y proffesiwn yn cynnwys y canlynol:

  • teimlad bod addysgu yn alwedigaeth a’r cyfleoedd y mae hynny’n eu cynnig i gael effaith gadarnhaol ar fywydau plant a phobl ifanc
  • cyfleoedd am broffesiynoldeb creadigol, yn benodol rhywfaint o ymreolaeth dros y diwrnod gwaith
  • strwythur gyrfa, fel datblygiad a’r hawl i wyliau
  • cyfleoedd i hybu gwybodaeth a sgiliau
  • ystyrir bod cymorth proffesiynol effeithiol a chyson yn ystod pob cam o’r hyfforddiant a drwy gydol gyrfa addysgu yn elfen hanfodol o ran cadw athrawon.

Mae’r ffactorau a all annog unigolion i beidio ag ystyried gyrfa addysgu a chyfrannu at benderfynu gadael y proffesiwn yn cynnwys y canlynol:

  • roedd llwyth gwaith a straen yn troi darpar athrawon ac athrawon ar ddechrau eu gyrfa oddi ar addysgu
  • y ddelwedd o addysgu – roedd rhai pobl ifanc yn credu y gallent gael cyflogau uwch a llai o straen a llwyth gwaith drwy ddilyn gyrfaoedd eraill
  • yr angen am ragor o gymorth – nodwyd bod diffyg cymorth gan arweinwyr ysgol yn rheswm dros adael addysgu
  • nododd yr ymchwil bwysigrwydd cynorthwyo athrawon a datblygu diwylliant lle maen nhw’n teimlo y gallant gyfaddef eu bod yn ei chael hi’n anodd.

Adroddiadau

Astudiaeth ymchwil ar ba mor ddeniadol yw gyrfa addysgu, a chadw athrawon , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
2 MB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Astudiaeth ymchwil ar ba mor ddeniadol yw gyrfa addysgu, a chadw athrawon: crynodeb , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 737 KB

PDF
737 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Cyswllt

Ymchwilydd

Rhif ffôn: 0300 062 5103

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.