Neidio i'r prif gynnwy

Data sydd yn dangos nifer yr atgyfeiriadau a dderbyniwyd gan Fyrddau Iechyd Lleol ar gyfer apwyntiad cyntaf fel claf allanol ymgynghorol, waeth beth yw man preswyl y claf ar gyfer Ebrill 2018 i Mawrth 2019.

Prif bwyntiau

  • Roedd yna 1,351,184 o atgyfeiriadau ar gyfer apwyntiadau cleifion allanol cyntaf yn 2018-19. Mae hyn yn gynnydd o 51,014 (3.9%) ers y flwyddyn flaenorol a’r uchaf erioed.
  • Y pum swyddogaeth triniaeth gyda'r rhan fwyaf o atgyfeiriadau yn 2018-19 oedd trawma ac orthopedig, llawfeddygaeth gyffredinol, offthalmoleg, clustiau, trwyn a gwddf a gynaecoleg yn y drefn honno, yn debyg i'r blynyddoedd blaenorol.
  • Er bod Abertawe Bro Morgannwg wedi derbyn y rhan fwyaf o atgyfeiriadau yn 2018-19, Cwm Taf oedd â'r gyfradd uchaf o atgyfeiriadau fesul 10,000 o bobl.

Adroddiadau

Atgyfeiriadau GIG ar gyfer apwyntiadau cyntaf fel cleifion allanol, Ebrill 2018 i Mawrth 2019 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 442 KB

PDF
Saesneg yn unig
442 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.