Neidio i'r prif gynnwy

Awdurdod Lleol

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
 • Cyngor Sir Gâr
 • Cyngor Sir Ceredigion
 • Dinas a Sir Abertawe
 • Cyngor Dinas Caerdydd
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
 • Cyngor Sir Ddinbych
 • Cyngor Sir y Fflint 
 • Cyngor Gwynedd
 • Cyngor Sir Ynys Môn
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
 • Cyngor Sir Fynwy
 • Cyngor Castell-nedd Port Talbot 
 • Cyngor Dinas Casnewydd
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
 • Cyngor Bro Morgannwg
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
 • Cyngor Sir Penfro
 • Cyngor Sir Powys
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Awdurdod Parc Cenedlaethol

 • Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
 • Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
 • Parc Cenedlaethol Eryri
   

Cyfleustod

 • Albion Water 
 • Dŵr Cymru 
 • Hafren Dyfrdwy 

 

 • Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Trafnidiaeth Cymru


Awdurdodau Cyhoeddus sy’n gweithredu yng Nghymru a
Lloegr (na fyddant yn ddarostyngedig i’r ddyletswydd)

 • Ystad y Goron
 • Y Weinyddiaeth Amddiffyn
 • Network Rail

Cyfleustod

 • Grid Cenedlaethol 
 • Severn Trent Water 
 • SSE Water 
 • Wales and West Utilities 
 • Western Power Distribution