Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am ein digwyddiadau a gweithgareddau ymgysylltu.

Fforymau Treth Trafodiadau Tir

Rydym yn cynnal fforymau treth ledled Cymru. Mae'r fforymau hyn ar gyfer cyfreithwyr a thrawsgludwyr sy'n ffeilio ac sy’n talu’r Dreth Trafodiadau Tir ac sy'n defnyddio ein gwasanaethau'n rheolaidd.

Fforwm Treth Trafodiadau Tir (TTT), Caerdydd, Hydref 2023

Mae'r fforwm treth hwn bellach yn llawn. Diolch i chi am eich cefnogaeth. Byddwn yn rhannu manylion am fwy o fforymau wyneb  yn wyneb a gweminarau treth ar y dudalen hon yn fuan.

Rydym yn falch o gynnal fforwm treth wyneb yn wyneb eto. 

Ynglŷn â’r digwyddiad hwn

Mae'r fforwm treth hwn yn rhad ac am ddim i gyfreithwyr, trawsgludwyr a'u timau sy'n ffeilio ac yn talu TTT. Bydd y fforwm yn cynnwys 3 gweithdy ar feysydd o'r dreth lle mae cyfreithwyr a thrawsgludwyr wedi gofyn am fwy o hyfforddiant, mwy o fanylion isod.

Mae hefyd yn gyfle i gwrdd â rhai o'r bobl sy'n gweithio ar TTT yn Awdurdod Cyllid Cymru (ACC) a siarad â ni am ein gwasanaethau.

Ble a phryd

Mae'r fforwm treth wyneb yn wyneb hwn ddydd Iau 12 Hydref 2023 yn Ystafell Taf yng:

Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru
Gerddi Soffia
Caerdydd
CF11 9SW

Os bydd y digwyddiad hwn yn llwyddiannus, byddwn yn trefnu mwy o fforymau treth mewn ardaloedd eraill yng Nghymru.

Archebwch eich lle

Archebwch eich lle gyda'r ddolen hon: Fforwm TTT

Agenda

 • 9.30am hyd 9.45am: Cyrraedd a choffi
 • 9.45am hyd 10am: Croeso a diweddariad TTT
 • 10am hyd 10.45am: Gweithdy 1
 • 10.45am hyd 11.30am: Gweithdy 2
 • 11.30am hyd 11.45am: Egwyl te a choffi
 • 11.45am hyd 12.30pm: Gweithdy 3
 • 12.30pm: Cau ac adborth

Gweithdai

Gweithdy 1: eiddo adfeiliedig ac eiddo na ellir byw ynddo
 • Yr hyn rydym yn ei ystyried yn eiddo adfeiliedig neu’n eiddo na ellir byw ynddo.
 • Ystyr addas i'w ddefnyddio fel annedd.
 • Trosolwg o ganllawiau ACC gan gynnwys enghreifftiau.
 • Achosion treth diweddar ar y pwnc hwn.
Gweithdy 2: gweinyddu treth
 • Arfer gorau ar gyfer ffeilio ffurflen dreth.
 • Camgymeriadau cyffredin.
 • Trosolwg o offer a chanllawiau ACC.
 • Cyfleoedd ymchwil defnyddwyr.
Gweithdy 3: trafodiadau cysylltiol
 • Beth yw trafodiadau cysylltiol.
 • Trosolwg o'r rheolau ar gyfer trafodiadau cysylltiol a chyfrifo TTT.
 • Enghreifftiau o drafodiadau cysylltiol a chanllawiau ACC.
 • Cyngor ar sut i lenwi'r ffurflen TTT yn gywir ar gyfer trafodiadau cysylltio.

Gweminarau

Rydym yn cynnal gweminarau hyfforddi drwy gydol y flwyddyn. Os oes gennych unrhyw awgrymiadau ar gyfer pynciau gweminar, gallwch e-bostio: dweudeichdweud@acc.llyw.cymru

Fideos

Mae gennym fideos hyfforddi newydd ar gyfraddau uwch y Dreth Trafodiadau Tir.

Gwelwch y rhestr chwarae ar gyfraddau uwch y Dreth Trafodiadau Tir

Rhowch adborth i ni ar y fideos yma (mae’n cymryd 30 eiliad)

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am gyfraddau uwch, gallwch gysylltu â ni.