Neidio i'r prif gynnwy
Rebecca Godfrey

Mae gan Rebecca brofiad helaeth o weithio mewn llawer o wahanol rolau ar draws y Llywodraeth gan gynnwys swyddi strategol, gweithredol a rheoli.

Mae Rebecca yn weithiwr treth proffesiynol cymwysedig sydd â gwybodaeth helaeth am weinyddu Trethi’r DU a dros 10 mlynedd o brofiad o weithio i Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM). Mae hefyd wedi gweithio yn y Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol a Thŷ'r Cwmnïau.

Mae Rebecca yn arweinydd brwd iawn sy'n angerddol am bobl a datblygu. Sefydlodd gymuned dalent ranbarthol i Gymru yn CThEM, mae wedi gweithio ar fentrau talent gydag adrannau eraill Llywodraeth leol, ac mae'n bennaeth llesiant Awdurdod Cyllid Cymru.

Mynychodd Rebecca Brifysgol Caerdydd ac mae wedi gweithio yng Nghymru am y rhan fwyaf o'i gyrfa.