Neidio i'r prif gynnwy
Rebecca Godfrey

Rebecca sy'n arwain dull Awdurdod Cyllid Cymru (ACC) o gyflawni gwasanaethau.

Ymunodd Rebecca ag ACC yn 2017 fel Prif Swyddog Strategaeth. Bu’n rhan o’r gwaith o ddatblygu dull unigryw yr awdurdod treth o reoli treth fel rhan o'r uwch dîm arwain. Yn ogystal â hyn, bu iddi helpu i lunio ei gynllun corfforaethol cyntaf.

Mae Rebecca bellach yn Brif Swyddog Gweithredu. Mae hi’n arwain y gwaith o gyflawni Ein Dull, sy’n helpu pobl i dalu'r dreth iawn ar yr adeg iawn. Mae hi hefyd yn arwain gwaith ACC ar ddylunio a darparu gwasanaethau ar gyfer y dyfodol, gan hyrwyddo dylunio sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr.

Yn weithiwr treth proffesiynol cymwysedig, mae gan Rebecca wybodaeth helaeth am weinyddu treth y DU. Treuliodd dros 10 mlynedd yn gweithio i Gyllid a Thollau EF. Cyn hynny, gweithiodd yn y Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol a Thŷ'r Cwmnïau.

Wedi'i magu a’i haddysgu yng Nghaerdydd, mae Rebecca wedi treulio'r rhan fwyaf o'i bywyd a'i gyrfa yng Nghymru. Mae hi'n angerddol am ddatblygu pobl. Mae menywod mewn rolau arwain ymhlith sawl menter talent y mae hi wedi’u cefnogi.