Neidio i'r prif gynnwy
Rheon Tomos

Mae Rheon Tomos wedi gwasanaethu fel Aelod Anweithredol o Fwrdd Awdurdod Cyllid Cymru ers mis Hydref 2020.

Mae Rheon yn gyfrifydd cymwysedig ac mae wedi dal uwch swyddi yn y Comisiwn Archwilio a Deloitte cyn gweithio'n annibynnol ac fel Partner TDE Associates. 

Mae ei feysydd arbenigedd yn cynnwys gwella perfformiad, asesu risg a rheoli a llywodraethiant, ac mae'r rhain yn cynnwys cefnogi sefydliadau mawr a bach a chynnal hyfforddiant ledled y DU ar gyfer y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth.

Mae gan Rheon hefyd brofiad sylweddol fel cyfarwyddwr anweithredol gyda:

  • Awdurdod S4C
  • Estyn
  • Cymwysterau Cymru
  • Comisiynydd y Gymraeg
  • Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol
  • National Theatre Wales (Productions) Limited
  • Amgueddfa Cymru
  • Urdd Gobaith Cymru