Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 11 Mawrth 2024.

Cyfnod ymgynghori:
18 Rhagfyr 2023 i 11 Mawrth 2024
Diweddarwyd ddiwethaf:

Adolygu ymatebion

Mae ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Bydd manylion am y canlyniad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Rydym eisiau eich barn ar gynigion i newid methodoleg dyrannu am ddim ar gyfer y sectorau llonydd.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Nod cynigion yw targedu'r rhai sydd fwyaf mewn perygl o ollwng carbon yn well a sicrhau bod dyraniadau am ddim yn cael eu dosbarthu'n deg.

Bydd hyn yn canolbwyntio'n fras ar bedwar maes allweddol: 

  • sut rydym yn cyfrif am allyriadau a gweithgareddau, 
  • meincnodau 
  • y rhestr gollyngiadau carbon, 
  • ffactorau ychwanegol y gallem fod eisiau eu cyflwyno i fethodoleg dyrannu am ddim.

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal ar GOV.UK