Neidio i'r prif gynnwy

Adroddiad, a gynhyrchwyd gan y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr, yn dangos gwybodaeth yn ôl y math o fenthyciad ar gyfer Ebrill 2022 i Fawrth 2023.

Mae’r ystadegau ar y gwariant ar fenthyciadau, ad-daliadau benthyciadau a gweithgarwch benthycwyr yn cynnwys data ar gyfer myfyrwyr sy’n hanu o Gymru a myfyrwyr o’r UE sy’n astudio yng Nghymru, ar sail blwyddyn ariannol.

Cyswllt

Sian Cross

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.