Neidio i'r prif gynnwy

Caeodd gwefan Beth am Siarad â Fi? ym mis Medi 2020.

I gael cymorth a gwybodaeth am hunanladdiad a hunan-niweidio, cysylltwch â Llinell Gyngor a Gwrando’r Gymuned (CALL), drwy ffonio 0800 132 737 (rhadffôn) neu decstio ‘help’ i 81066 (codir tâl safonol eich rhwydwaith).

Os oes gennych chi feddyliau am hunanladdiad neu hunan-niweidio, gallwch:

  • ffonio’r Samariaid ar 116 123
  • mynd i’r Adran Damweiniau ac Achosion Brys agosaf neu ffonio 999 os oes angen sylw ar unwaith arnoch