Neidio i'r prif gynnwy

Rydym wedi comisiynu dau ddarn o waith ymchwil i fynd i'r afael â'r dystiolaeth gyfyngedig am dlodi parhaus ar lefel Cymru.

Deinameg incwm isel

Mae’r adroddiad yn ystyried i ba raddau mae unigolion yn symud i mewn ac allan o dlodi, nodweddion y rhai hynny sy’n aros mewn tlodi a’r mathau o ddigwyddiadau sy’n gallu achosi i bobl symud i mewn neu allan o dlodi.

Mae’r adroddiad wedi’i seilio ar ddadansoddiad o Arolwg Panel Aelwydydd Prydain (BHPS) ac yn ymdrin â’r blynyddoedd 2000 i 2008, gyda phwyslais arbennig ar y cyfnod 2005-2008. Cyflwynir y rhan fwyaf o’r dadansoddiad ar lefel Prydain Fawr, ond deuir i gasgliadau ynglŷn â’r sefyllfa yng Nghymru pan fo maint samplau’n caniatáu hynny.

Ymchwiliad i’r posibilrwydd o gael dadansoddiad ar lefel Cymru o'r Arolwg panel Cartrefi Prydain (BHPS) a’r Arolwg Deall Cymdeithas

Mae'r adroddiad yn rhoi safbwynt Cymreig ar ddefnyddioldeb BHPS a’i olynydd, Deall Cymdeithas (Understanding Society), i’w dadansoddi ar lefel Cymru. Caiff nodweddion sampl BHPS eu harchwilio drwy ddadansoddiad enghreifftiol o ddynameg tlodi yng Nghymru.

Adroddiadau

Deinameg incwm isel , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
Saesneg yn unig
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Deinameg incwm isel: crynodeb , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 350 KB

PDF
350 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymchwiliad i’r posibilrwydd o gael dadansoddiad ar lefel Cymru o'r Arolwg panel Cartrefi Prydain a’r Arolwg Deall Cymdeithas , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
Saesneg yn unig
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymchwiliad i’r posibilrwydd o gael dadansoddiad ar lefel Cymru o'r Arolwg panel Cartrefi Prydain a’r Arolwg Deall Cymdeithas: crynodeb , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 158 KB

PDF
158 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Sarah Lowe

Rhif ffôn: 0300 062 5229

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.