Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 28 Gorffennaf 2013.

Cyfnod ymgynghori:
19 Mai 2013 i 28 Gorffennaf 2013
Diweddarwyd ddiwethaf:

Crynodeb o’r canlyniad

Mae'r crynodeb o ymatebion bellach ar gael. Daeth 55 o ymatebion ysgrifenedig i law yn sgil yr ymgynghoriad ar y Papur Gwyn a diwygiwyd cynigion Llywodraeth Cymru o ganlyniad i'r adborth.

Manylion am y canlyniad

Crynodeb o'r ymatebion , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 296 KB

PDF
296 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymatebion ymgynghori : rhan 1 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymatebion ymgynghori : rhan 2 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Mae'r ymgynghoriad technegol hwn yn holi barn am sut y dylai'r system reoleiddio ddiwygiedig weithredu o fewn y fframwaith arfaethedig.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Roedd Papur Gwyn y Bil Addysg Bellach ac Uwch (Cymru) a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2012 yn amlinellu cynigion Llywodraeth Cymru ynghylch diwygio fframwaith rheoleiddio presennol addysg uwch.

Mae dau bwrpas i'r ddogfen hon:

  • cyflwyno ymateb Llywodraeth Cymru i'r cynigion ar gyfer addysg uwch yn yr ymgynghoriad ar y Papur Gwyn
  • ymgysylltu ymhellach â rhanddeiliaid ar fanylion technegol cynigion deddfwriaethol Llywodraeth Cymru.

Bydd yr ymatebion yn sail i waith mireinio ar y cynigion presennol gan gynnwys y ddeddfwriaeth arfaethedig.

Mae'n ymwneud â'r materion a ganlyn:

  • cyflwyno dull diwygiedig o ddynodi cyrsiau addysg uwch at ddibenion derbyn cymorth statudol i fyfyrwyr
  • trefniadau ar gyfer ei gwneud yn orfodol i roi cap ar ffioedd dysgu a chynlluniau ffioedd
  • asesiad o ansawdd y ddarpariaeth addysg uwch
  • sicrwydd ariannol a llywodraethu.

Dogfennau ymgynghori

Dogfen ymgynghori , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 536 KB

PDF
536 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.