Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 18 Rhagfyr 2015.

Cyfnod ymgynghori:
7 Mai 2015 i 18 Rhagfyr 2015
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion am y canlyniad

Crynodeb o'r ymatebion , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 529 KB

PDF
529 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Crynodeb o ymatebion - gweithdai cyfranogi gyda phlant, pobl ifanc a rhieni/gofalwyr , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymatebion ymgynghori: Ymgyrch NDCS Cymru / Sense Cymru (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 613 KB

PDF
613 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymatebion: Ymgyrch Iaith Gymraeg , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 15 MB

PDF
15 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymatebion 1-159 (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 32 MB

PDF
32 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Mae fersiwn ddrafft y Bil yn nodi'r cynigion ar gyfer sefydlu system ddeddfwriaethol newydd i gefnogi plant a phobl ifanc 0-25 oed sydd ag anghenion dysgu ychwanegol.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Byddai’r system newydd yn disodli’r ddeddfwriaeth bresennol sy’n ymwneud ag anghenion addysgol arbennig ac asesu plant a phobl ifanc sydd ag anawsterau a/neu anableddau dysgu mewn addysg a hyfforddiant ôl-16.

Dylid darllen y ddogfen ymgynghori ochr yn ochr â fersiwn ddrafft y Bil yn ogystal â’r Memorandwm Esboniadol drafft gan gynnwys y Nodiadau Esboniadol a’r asesiadau effaith cysylltiedig.

Rydym hefyd wedi cyhoeddi fersiwn ddrafft gychwynnol o God arfaethedig Anghenion Dysgu Ychwanegol ynghyd ag amlinelliad o’n cynlluniau ar gyfer gweithredu. Nid yw’r ddwy ddogfen hyn yn rhan o’r ymgynghoriad hwn a chânt eu cyhoeddi er gwybodaeth yn unig ac er mwyn hwyluso’r gwaith o ystyried cynnwys y Bil drafft.

Rydym wedi casglu sylwadau gan blant a phobl ifanc fel rhan o’r ymgynghoriad hwn drwy gynnal cyfres o ddigwyddiadau ymgysylltu ar eu cyfer. Rydym hefyd wedi cyhoeddi fersiwn o’r ddogfen ymgynghori ar gyfer plant a phobl ifanc ynghyd ag esboniad hawdd ei ddeall o’r Bil drafft.

Dogfennau ymgynghori

Dogfen ymgynghori , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 222 KB

PDF
222 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymgynghoriad ar gyfer pobl ifanc , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 706 KB

PDF
706 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Draft Additional Learning Needs Code (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 987 KB

PDF
987 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Bil Drafft Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 259 KB

PDF
259 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Memorandwm Esboniadol Drafft , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Esboniad hawdd ei ddarllen o Fil drafft Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 11 MB

PDF
11 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Asesiadau o Effaith , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 915 KB

PDF
915 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Amlinelliad o gynlluniau ar gyfer newidiadau deddfwriaethol i'w gweithredu ar draws Cymru , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 199 KB

PDF
199 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.