Neidio i'r prif gynnwy

Prif nod yr adroddiad hwn yw gweld pa ffactorau sy'n egluro orau pa mor fodlon oedd pobl â'r gwasanaethau iechyd.

Canfyddiadau allweddol

Roedd boddhad â gwasanaethau iechyd yn uchel, gyda 92% o bobl yn fodlon â gofal eu meddyg teulu a 90% yn fodlon â'u gofal yn yr ysbyty.

Roedd boddhad â meddygon teulu a gwasanaethau ysbyty yn cael ei ysgogi'n fwy gan brofiad pobl o'u gofal yn hytrach na'u nodweddion personol, a'r rhagfynegyddion mwyaf o anfodlonrwydd oedd:

  • meddwl nad oeddent yn derbyn yr holl wybodaeth
  • peidio cael eu trin ag urddas a pharch.

Mae'r canfyddiad hwn yn awgrymu y dylai polisïau i wella boddhad cleifion ganolbwyntio ar ddull meddygon teulu ac ysbytai o gyfathrebu â chleifion, o ran sicrhau bod cleifion yn teimlo bod ganddynt yr holl wybodaeth angenrheidiol am eu cyflwr a'u triniaeth.

Y prif ragfynegyddion ar gyfer pobl yn teimlo nad oeddent yn cael eu trin ag urddas a pharch gan y meddyg teulu oedd profiad o gamwahaniaethu, bod yn ifanc a pheidio â theimlo'n hapus. Roedd y rhagfynegyddion ar gyfer peidio cael eu trin ag urddas a pharch yn yr ysbyty yn debyg ond hefyd yn cynnwys bod yn bryderus ac mewn anawsterau ariannol.

Adroddiadau

Boddhad â'r gwasanaethau iechyd (Arolwg Cenedlaethol Cymru) Ebrill 2012 i Mawrth 2013 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
Saesneg yn unig
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.