Neidio i'r prif gynnwy

Dysgwch ragor am y brechiadau sy'n cael eu cynnig i bobl â chyflyrau meddygol sy'n bodoli eisoes.

Cyhoeddwyd gyntaf:
3 Chwefror 2023
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae tudalen 2 o'r amserlen imiwneiddio yn rhoi gwybodaeth am y rhaglenni brechu detholus ac ychwanegol sydd ar gael. Os ydych chi'n perthyn i un o'r grwpiau risg hyn, siaradwch â'ch gweithiwr gofal iechyd proffesiynol. Enghreifftiau o'r grwpiau hyn yw:

  • babanod sy'n cael eu geni i famau sydd wedi'u heintio â hepatitis B
  • menywod beichiog 
  • pobl â diabetes 
  • pobl â hemoffilia 
  • pobl â system imiwnedd wan o ganlyniad i glefyd neu driniaeth 

Mae rhestr lawn ar gael yn yr amserlen imiwneiddio.