Neidio i'r prif gynnwy

Mae’n cynnwys adrannau’r llywodraeth a phartneriaid allanol fel Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae’r bwrdd yn cyfarfod 4 gwaith y flwyddyn.

 • Llywodraeth Cymru
 • Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
 • Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru
 • Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Cartrefi Cymunedol Cymru
 • Cymorth Cymru
 • Arweinyddiaeth Tai Cymru
 • Gwasanaeth Adsefydlu Cymunedol Cymru
 • Rhwydwaith Gwybodaeth Cefnogi Pobl (SPIN)
 • Gweithgor Llywodraethu
 • Grŵp Cyllid ac Ymchwil
 • Grŵp Ymchwil a Gwerthuso
 • Pwyllgorau Cydweithredol Rhanbarthol

Mae’r bwrdd hefyd yn cynnwys tri aelod annibynnol a benodwyd drwy’r broses ar gyfer penodiadau cyhoeddus.

 • Daniel Groves 
 • Helen Northmore
 • Keiron Montague