Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 10 Ionawr 2022.

Cyfnod ymgynghori:
17 Tachwedd 2021 i 10 Ionawr 2022
Diweddarwyd ddiwethaf:

Crynodeb o’r canlyniad

Mae'r crynodeb o ymatebion bellach ar gael ar Gov.uk.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Hoffem gael eich barn ar gynigion i ddiwygio'r Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth (AHDB).

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Mae hwn yn ymgynghoriad ar y cyd rhwng llywodraethau Cymru, y DU, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Rydym yn ymgynghori ar gynigion ar gyfer AHDB diwygiedig a mwy atebol.

Bydd y cynigion drafft yn:

  • darparu sefydliad mwy effeithlon
  • gwella atebolrwydd i sectorau sy'n talu ardollau drwy roi hawl iddynt bleidleisio bob 5 mlynedd ar raglenni gwaith sector sy'n talu ardollau
  • parchu canlyniad y pleidleisiau yn y sector garddwriaeth a thatws i roi terfyn ar ardollau garddwriaeth statudol a thatws o fis Ebrill 2022

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal ar gov.uk