Neidio i'r prif gynnwy

Ein diben yw helpu i dyfu, hyrwyddo a gwella diwydiant bwyd a diod Cymru. Yr ydym yn gweithio mewn partneriaeth â diwydiant a'r llywodraeth.

Byddwn yn cyflawni hyn drwy:

  • gweithio mewn partneriaeth i gefnogi datblygiad y farchnad, hyrwyddo twf, a diogelu adnoddau naturiol
  • cefnogi datblygiad gweithlu medrus
  • cefnogi datblygiad diwydiant arloesol, gyda chynhyrchion a phrosesau arloesol
  • gweithio tuag at y nodau llesiant o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015
  • bod yn rhan effeithiol o ddiwydiant ac yn cefnogi llywodraeth
  • defnyddio tystiolaeth i lywio ein meddwl a'n penderfyniadau
  • helpu i wella canfyddiad ac ymwybyddiaeth defnyddwyr o fwyd a diod o Gymru