Neidio i'r prif gynnwy

Aelodau o'r bwrdd Tegwch mewn STEM.

Cadeirydd

Hannah Blythyn AS, Y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol

Aelodau

 • Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg
 • Vaughan Gething AS, Gweinidog yr Economi
 • Yr Athro Jas Pal Badyal, Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru
 • Dr Anita Shaw, Cyfarwyddwr STEM powered Learning
 • Susan Jones, Tata Steel
 • Dr David Clubb, Cyfarwyddwr Afallen
 • Wendy Sadler MBE, Cyfarwyddwr Science Made Simple
 • Nikki Giant, The Girl Lab
 • Dr Louise Bright, Cyfarwyddwr Ymchwil ac Ymgysylltu Busnes ym Mhrifysgol De Cymru
 • Maria Rossini, Sylfaenydd rhwydwaith Menywod mewn STEM Cymru
 • Eluned Parrott, Pennaeth y Sefydliad Ffiseg Cymru
 • Yr Athro Meena Upadhyaya, Cyfarwyddwr Anweithredol Llywodraeth Cymru ac eiriolwr dros hybu cydraddoldeb, amrywiaeth, cydlyniaeth cymdeithasol ac integreiddio
 • Dr Emma Yhnell, Cyfathrebwr Gwyddoniaeth, Uwch Ddarlithydd a Niwrowyddonydd ym Mhrifysgol Caerdydd

Cefnogir y Bwrdd gan swyddogion Llywodraeth Cymru.