Neidio i'r prif gynnwy

Mae aelodau’n cynnwys gweinidogion, partneriaid allanol a swyddogion Llywodraeth Cymru.

Cadeirydd

Jane Hutt, Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

Aelodau

 • Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg
 • Vaughan Gething AS, Gweinidog yr Economi
 • Yr Athro Peter Halligan, Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru
 • Dr Anita Shaw, Cyfarwyddwr STEM powered Learning
 • Susan Jones, Tata Steel
 • Dr David Clubb, Cyfarwyddwr Afallen
 • Cerys Furlong, Prif Swyddog Gweithredol Chwarae Teg
 • Wendy Sadler MBE, Cyfarwyddwr Science Made Simple
 • Nikki Giant, The Girl Lab
 • Dr Louise Bright, Cyfarwyddwr Ymchwil ac Ymgysylltu Busnes ym Mhrifysgol De Cymru
 • Yr Athro Hilary Lappin-Scott, Cyfarwyddwr Lappin-Scott Consulting Ltd
 • Shirley Rogers, Cyfarwyddwr Gyrfa Cymru
 • Jessica Leigh Jones MBE, Prif Swyddog Gweithredol a chyd-sylfaenydd iungo Solutions
 • Gayathri Eknath, myfyriwr Doethuriaeth astroffiseg ym Mhrifysgol Caerdydd
 • Maria Rossini, Pennaeth Addysg Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain Pana Letsou, rheolwr cynnyrch CREST yng Nghymdeithas Wyddoniaeth Prydain
 • Clare Davies, Rheolwr Ymchwil, Arloesi ac Ymgysylltu Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru
 • Eluned Parrott, Pennaeth y Sefydliad Ffiseg Cymru
 • Yr Athro Meena Upadhyaya, Cyfarwyddwr Anweithredol Llywodraeth Cymru ac eiriolwr dros hybu cydraddoldeb, amrywiaeth, cydlyniaeth cymdeithasol ac integreiddio
 • Uzo Iwobi, Cynghorydd Arbenigol ar Gydraddoldebau i’r Prif Weinidog a Llywodraeth Cymru
 • Dr Youmna Mouhamad, Cymrawd Menter yr Academi Frenhinol Peirianneg ym Mhrifysgol De Cymru a Cyfarwyddwr Myana Naturals

Cefnogir y Bwrdd gan swyddogion Llywodraeth Cymru.