Neidio i'r prif gynnwy

Fforwm dan arweiniad yr heddlu ydi’r Bwrdd Partneriaeth Plismona Cymru sydd yn trafod materion plismona ac yn cynghori ar rheiny sydd yn effeithio ar gwasanaethau cyhoeddus ehangach yng Nghymru.

Mae’r Bwrdd yn cyfarfod bob chwarter ac yn cael ei gadeirio gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol.

Bydd Prif Weinidog Cymru yn cadeirio un bwrdd bob blwyddyn. Mae rhanddeiliaid pwysig yn aelodau o’r Bwrdd, gan gynnwys:

  • 4 Comisiynydd Heddlu a Throseddu
  • 4 Prif Gwnstabl
  • Uwch-swyddogion yn Llywodraeth Cymru