Neidio i'r prif gynnwy

Cylch gorchwyl, papurau a nodiadau cyfarfodydd Bwrdd Rhaglen Glasbrint Trais a Cham-drin a'r 6 ffrwd waith gysylltiedig.

Mae gwaith Bwrdd Rhaglen Glasbrint Trais a Cham-drin a'r ffrydiau gwaith yn atebol i'r Bwrdd Partneriaeth Cenedlaethol.

Bwrdd Rhaglen y Glasbrint

Ffrwd waith aflonyddu ar sail rhyw mewn mannau cyhoeddus

Ffrwd waith aflonyddu yn y gweithle

Ffrwd waith mynd i’r afael â chyflawni trais

Ffrwd waith dull cynaliadwy ar draws systemau

Ffrwd waith anghenion pobl hŷn

Ffrwd waith anghenion plant a phobl ifanc