Neidio i'r prif gynnwy

Yn bresennol

  • Y Gwir Anrh Mark Drakeford AS
  • Adam Price AS
  • Jane Hutt AS
  • Siân Gwenllian AS

Eitem 1: Cylch Gorchwyl y Bwrdd Trosolwg

1.1 Croesawodd y Prif Weinidog y rhai a oedd yn bresennol i gyfarfod cyntaf y Bwrdd.

1.2 Cytunodd y Prif Weinidog ac Arweinydd Plaid Cymru ar Gylch Gorchwyl y Bwrdd Trosolwg.

Eitem 2: Y Rhaglen Lywodraethu

2.1 Trafododd y Prif Weinidog ac Arweinydd Plaid Cymru y fersiwn wedi'i diweddaru o'r Rhaglen Lywodraethu.

Eitem 3: Pwyllgorau Polisi

3.1 Nododd y Bwrdd y papur a oedd yn nodi'r meddylfryd cynnar ar y pwyllgorau polisi arfaethedig i'w sefydlu fel rhan o'r Cytundeb, a chytunodd ar bwysigrwydd dull hyblyg y gellid ei addasu.

3.2 Trafododd y Bwrdd ddatblygu'r rhaglen waith sy'n sail i'r Cytundeb, gan dynnu sylw at y gwaith oedd eisoes ar y gweill, gan gynnwys rhannu gwybodaeth a thrafodaethau rhwng yr Aelod Arweiniol Dynodedig a'r Gweinidogion perthnasol.

Eitem 4: Unrhyw Fater Arall

4.1 Myfyriodd y Bwrdd ar eu profiadau o sut y derbyniwyd y Cytundeb, gan nodi bod ysbryd cydweithredu rhwng pleidiau wedi'i groesawu'n gyffredinol.

4.2 Nododd y Bwrdd ddatganiad y Llywydd ar effaith y Cytundeb Cydweithio ar weithdrefnau'r Senedd yr wythnos honno.