Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r diwydiant bwyd a diod wedi nodi trosiant o £6.1bn yn 2015 ac mae ar y trywydd iawn i gyrraedd targed Llywodraeth Cymru o 30% o gynnydd mewn trosiant i £7bn erbyn 2020.

Cyhoeddwyd gyntaf:
19 Gorffennaf 2016
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddwyd y cynnwys hwn dan weinyddiaeth Llywodraeth Cymru 2016 i 2021

Mae’r ffigurau diweddaraf yn dangos bod y diwydiant bwyd a diod wedi nodi trosiant o £6.1bn yn 2015 ac mae ar y trywydd iawn i gyrraedd targed Llywodraeth Cymru o 30% o gynnydd mewn trosiant i £7bn erbyn 2020.

Mae’r trosiant yn y sectorau bwyd a diod yng Nghymru wedi cynyddu 17% ers Tuag at Dwf Cynaliadwy, Cynllun Gweithredu Llywodraeth Cymru ar gyfer y diwydiant yn 2014.  

Mae’r sector yn dylanwadu llawer ar economi Cymru, gan gyflogi 223,000 o bobl, a throsiant o £16.8bn ar draws y gadwyn cyflenwi bwyd a diod. 

Yn 2015, roedd allforion bwyd a diod Cymru werth dros £264 miliwn, a 90% ohono’n cael ei allforio i’r UE.  Mae’r Prif Weinidog wedi tynnu sylw Llywodraeth Prydain at bwysigrwydd sicrhau bod busnesau a buddsoddwyr  yng Nghymru yn parhau i gael mynediad di-dor i’r Farchnad Sengl. 

Bydd Ysgrifennydd y Cabinet yn crwydro’r neuadd fwyd heddiw yn y Sioe Frenhinol i weld drosti ei hun pam bod cynnyrch Cymru mor boblogaidd ac i drafod y cyfleoedd a’r heriau wedi Brexit i gynnal y safon uchel hwn. 

Meddai Ysgrifennydd y Cabinet:

“Mae sector bwyd a diod Cymru yn un o’n llwyddiannau economaidd, ac rydym wedi ymrwymo i gefnogi’r diwydiant i adeiladu ar ei lwyddiannau.  

“Mae penderfyniad y DU i adael yr UE wedi creu ansicrwydd ac rwyf am ddefnyddio fy amser yn y Sioe Frenhinol i roi sicrwydd i gynhyrchwyr y byddwn yn ymladd i’r DU drafod telerau i sicrhau mynediad i  500 miliwn o gwsmeriaid yn y Farchnad Sengl.

“Fodd bynnag, fel gwlad, rydym yn cynnal busnes ledled y byd ac mae’n rhaid inni yn awr anelu i wneud mwy.  Rydym yn parhau i gefnogi ein cwmnïau bwyd a diod i sicrhau busnes tramor drwy ein Rhaglen Cymorth Allforio a’n Rhaglen Digwyddiadau ym Mhrydain a Thramor, y ddwy raglen wedi sicrhau busnes o dros  £6.5miliwn yn y flwyddyn ddiwethaf a gwerth £12miliwn o gyfleoedd wedi eu cofnodi.

“Mae’n rhaid inni adeiladu ar hyn a llunio cysylltiadau newydd gyda gweddill y byd.  Mae’n amlwg o’r cynnyrch rhagorol yn y Sioe Frenhinol bod gennym gynnyrch gwych ac unigryw.  Mae’n rhaid inni fod yn ddewr ac yn hyderus wrth ei werthu i weddill y byd.”