Neidio i'r prif gynnwy

Mae ein Rheolwyr Datblygu Partneriaethau yn gweithio gyda sefydliadau ledled Cymru i sicrhau bod y cartrefi mwyaf anghenus yn cael cymorth gan Nyth.

Gallan nhw wneud y canlynol:

  • eich helpu i wneud cais ar ran rhywun am welliannau ynni cartref
  • darparu sesiynau hyfforddi a chyflwyniadau i helpu’ch tîm i ddeall y cymorth sydd ar gael
  • mynychu digwyddiadau i hyrwyddo cynllun Nyth
  • darparu deunyddiau marchnata fel y gallwch chi hyrwyddo’r cynllun

Dysgwch sut y gallan nhw gefnogi eich sefydliad drwy gysylltu â’r canlynol:

De a gorllewin Cymru 

Peter Hughes 

E-bost: peter.hughes@est.org.uk  

Rhif ffôn: 07538 041319 

Canolbarth a gogledd Cymru 

Dylan Mclellan 

E-bost: dylan.mclellan@est.org.uk  

Rhif ffôn: 07903 443655