Neidio i'r prif gynnwy

Cymorth a chefnogaeth i'r rheini sy'n dioddef trais ar sail anrhydedd (HBV) neu briodas dan orfod neu i'r rheini sy'n adnabod rhywun sy'n dioddef hynny.

Mae trais ar sail anrhydedd yn drosedd ddifrifol. Mae’n seiliedig ar ganfyddiadau diwylliannol o unigolion yn dwyn ‘gwarth’ neu ‘amharch’ ar unigolion, teulu neu’r gymuned ehangach. Mae Priodas dan Orfod neu Gam-drin Domestig yn fathau o drais ar sail anrhydedd.

Os ydych chi’n dioddef neu’n ofni eich bod mewn perygl o ddioddef Trais ar sail Anrhydedd neu Briodas dan Orfod, gallwch siarad â phobl a fydd yn gallu darparu cymorth a chefnogaeth i chi’n gyfrinachol.

BAWSO

Ffoniwch: 0800 731 8147

Ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.

Gwefan BAWSO

Llinell Gymorth yr Uned Priodasau dan Orfod

Yn y DU, ffoniwch: 020 7008 0151

Ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am hyd at 5pm

O dramor, ffoniwch: +44 (0)20 7008 0151

Ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am hyd at 5pm

Y tu allan i oriau, ffoniwch: 020 7008 1500

Gofynnwch am y Ganolfan Ymateb Fyd-eang

Codir y gyfradd safonol am alwadau llinell tir a gall cyfraddau ffonau symudol amrywio. Gall galwadau o ffonau talu gostio mwy

Cwestiynau cyffredin

Beth yw trais ar sail anrhydedd a phriodas dan orfod?

Beth yw arwyddion a dangosyddion trais ar sail anrhydedd a phriodas dan orfod?

Rwy'n cael fy ngorfodi i briodi, beth ddylwn i ei wneud?

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng trais ar sail anrhydedd a thrais domestig?

A yw priododas dan orfod yn erbyn y gyfraith?

Beth yw Gorchymyn Amddiffyn rhag Priodas dan Orfod?

Sut i gael cymorth a chyngor ynglŷn â’r arfer anghyfreithlon o gynnal profion gwyryfdod a hymenoplasti