Neidio i'r prif gynnwy

Beth i’w wneud a phwy i gysylltu â nhw os ydych chi’n cael eich effeithio gan brofion gwyryfdod a hymenoplasti, neu’n amau bod rhywun mewn perygl o gael ei effeithio gan hynny.

Cyhoeddwyd gyntaf:
30 Ionawr 2023
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae bellach yn anghyfreithlon cynnal, cynnig neu helpu mewn unrhyw ffordd gyda phrofion gwyryfdod neu hymenoplasti mewn unrhyw ran o’r DU, fel rhan o Ddeddf Iechyd a Gofal 2022.

Mae’r troseddau yn dwyn uchafswm dedfryd o 5 mlynedd yn y carchar a/neu ddirwy ddiderfyn.

Os ydych chi’n cael eich effeithio gan brofion gwyryfdod neu hymenoplasti, neu os oes gennych bryderon am rywun rydych chi’n ei adnabod a allai fod mewn perygl o gael ei effeithio gan hynny, cysylltwch â’r canlynol: