Neidio i'r prif gynnwy

Cyngor ynni

Mae Nyth yn darparu cyngor diduedd am ddim er mwyn:

  • gwneud yn siŵr eich bod ar y tariff ynni a dŵr gorau 
  • gwirio a oes gennych hawl i unrhyw fudd-daliadau 
  • lleihau eich ôl troed carbon
  • gosod technoleg carbon isel eich hunan

Dysgwch sut i wella effeithlonrwydd ynni eich cartref.

Gwelliannau effeithlonrwydd ynni am ddim

Efallai eich bod yn gymwys ar gyfer gwelliannau effeithlonrwydd ynni i’r cartref gan gynnwys:

  • inswleiddio
  • pwmp gwres
  • paneli solar

Cael mwy o wybodaeth: