Neidio i'r prif gynnwy

Gwnewch ychydig o newidiadau bach am ddim yn eich cartref i arbed ynni:

  • peidio â gadael eich dyfeisiau yn y modd gorffwys
  • diffodd y goleuadau pan nad ydyn nhw'n cael eu defnyddio
  • golchi eich dillad ar 30 gradd a gwneud un golch yn llai bob wythnos
  • peidiwch â defnyddio'r sychwr dillad ond sychwch eich dillad ar rac dillad neu'r tu allan mewn tywydd cynhesach
  • cael cawod pedair munud
  • cael cawod yn lle bath unwaith yr wythnos
  • peidio â gorlenwi'r tegell
  • defnyddio'r peiriant golchi llestri unwaith yn llai bob wythnos

Am gyngor arbenigol ar ynni, ffoniwch Nyth am ddim ar 0808 808 2244 (Dydd Llun i Dydd Gwener rhwg 9am i 6pm).

Cewch hefyd: