Neidio i'r prif gynnwy

Llinell gymorth Advicelink Cymru

Mae Advicelink Cymru yn cynnig cyngor cyfrinachol yn rhad ac am ddim ar amrywiol bynciau, megis:

 • budd-daliadau lles
 • dyledion
 • cyflogaeth
 • addysg
 • tai
 • camwahaniaethu.

Cysylltwch â chynghorydd heddiw drwy ffonio’r llinell gymorth am ddim ar 0800 702 2020.

Ewch i’r wefan Advicelink Cymru i gael gwybod mwy am sut i gael cymorth.

Cyngor ar Bopeth Cymru

Mae Cyngor ar Bopeth Cymru yn cynnig cyngor cyfrinachol am ddim ar amrywiaeth o faterion gan gynnwys:

 • arian,
 • dyledion
 • budd-daliadau

I siarad â chynghorydd, ffoniwch 03444 77 20 20 (9am tan 5pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener) (Croesawir galwadau yn Gymraeg) neu i gael gwybodaeth a/neu siarad â chynghorydd ar-lein.

Os ydych chi’n hunanynysu ac nad oes gennych ffrindiau neu gymdogion sy’n gallu helpu, cysylltwch â’ch canolfan wirfoddoli leol  (Cyngor Gwirfoddol Sirol) am help a chyngor.

  Helpwr Arian

  Mae’r Helpwr Arian yn rhoi cyngor ariannol diduedd am ddim. Gall eich helpu i gynllunio a rheoli’ch arian ac fe’i sefydlwyd gan Lywodraeth y DU.

  Dewis  Cymru

  Mae Dewis Cymru yn eich helpu i ddod o hyd i wasanaethau cynghori ar arian a dyled lle rydych chi’n byw.