Neidio i'r prif gynnwy

Llinell gymorth Advicelink Cymru

Mae Advicelink Cymru yn cynnig cyngor cyfrinachol yn rhad ac am ddim ar amrywiol bynciau, megis:

  • budd-daliadau lles
  • dyledion
  • cyflogaeth
  • addysg
  • tai
  • camwahaniaethu

Cysylltwch â Advicelink Cymru

Rhif ffôn: 0800 702 2020 (9:00yb i 5:00yp, dydd Llun i ddydd Gwener)

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

Cyngor ar Bopeth

Mae Cyngor ar Bopeth Cymru yn cynnig cyngor cyfrinachol am ddim ar amrywiaeth o faterion gan gynnwys:

  • arian
  • dyled
  • budd-daliadau

Cysylltwch â Cyngor ar Bopeth Cymru

Rhif ffôn: 03444 772 020 (9:00yb i 5:00yp, dydd Llun i ddydd Gwener)

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

Money Helper

Mae Money Helper yn darparu cyngor ariannol diduedd am ddim. Gall eich helpu i gynllunio a rheoli eich cyllid a chaiff ei sefydlu gan lywodraeth y DU.

Dewis Cymru

Mae Dewis Cymru yn eich helpu chi i ddod o hyd i wasanaethau cyngor ar arian a dyled lle rydych chi'n byw.