Neidio i'r prif gynnwy

Gofynnwch i’ch bwrdd iechyd lleol am y trefniadau brechlyn.

Cyhoeddwyd gyntaf:
10 Chwefror 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trosolwg

Un/dau ddos o frechlyn COVID

Edrychwch ar dudalennau gwe brechu eich bwrdd iechyd i gael gwybodaeth am glinigau ac apwyntiadau.

Y brechlyn atgyfnerthu

Byddwn yn parhau i frechu yn ôl trefn blaenoriaeth yn unol â chyngor y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI), yn ôl oed a pha mor agored i niwed yn glinigol y mae’r unigolyn

Bydd sesiynau galw i mewn wedi'u targedu yn cael eu cyflwyno ar gyfer grwpiau oedran penodol, ochr yn ochr ag apwyntiadau ar gyfer y rhai sydd fwyaf agored i niwed. 

Bydd rhagor o fanylion yn cael eu diweddaru'n rheolaidd ar wefannau byrddau iechyd lleol a'r cyfryngau cymdeithasol.

Manylion cyswllt byrddau iechyd lleol?

Bwrdd Iechyd Prifygol Aneurin Bevan 

Bwrdd Iechyd Prifygol Aneurin Bevan 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

E-bost: cvuhb.massimms@wales.nhs.uk

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

e-bost: CTM.VaccinationEnquiries@wales.nhs.uk

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

E-bost: COVIDenquiries.hdd@wales.nhs.uk

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

E-bost: Powys.covidvacc@wales.nhs.uk

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Ydych chi wedi cofrestru â’ch meddygfa leol?

Os nad yw’ch manylion cyswllt yn eich meddygfa yn gyfredol, does dim modd i’ch Bwrdd Iechyd lleol anfon apwyntiad brechu atoch. Cysylltwch â'r feddygfa a gwnewch yn siŵr bod eich manylion (cyfeiriad a rhif ffôn symudol) yn gywir. 

Brechiadau COVID-19 i fyfyrwyr Addysg Uwch

Gall myfyrwyr dros 18 oed sy'n astudio yng Nghymru neu sy'n dychwelyd i Gymru gael dau ddos o frechlyn a phigiadau atgyfnerthu o fewn cyfnod o 12 wythnos. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma