Neidio i'r prif gynnwy

Gwiriwch eich bod wedi cael eich holl frechiadau.

Cyhoeddwyd gyntaf:
27 Medi 2022
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trosolwg

Yn y coleg neu'r brifysgol byddwch yn cwrdd, yn cymysgu ac yn byw gyda llawer o bobl newydd. Gall hyn fod yn amgylchedd delfrydol i heintiau feirws ledaenu.

Mae brechu yn eich amddiffyn rhag clefydau difrifol, a allai fod yn angheuol hyd yn oed.

Bydd cael eich brechu'n llawn hefyd yn helpu i gyfyngu ar ledaeniad y feirysau hyn. Bydd hyn yn helpu i'ch amddiffyn chi, eich teulu, eich cyfoedion, a phobl agored i niwed.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi eich amddiffyn rhag:

Gwiriwch eich bod cael eich holl frechiadau

Brechiadau y dylech fod wedi eu cael:

  • 2 ddos o'r brechlyn MMR 

Mae’r rhain yn amddiffyn rhag y frech goch, clwy'r pennau a rwbela.Fel arfer mae plant yn cael eu brechu cyn iddyn nhw ddechrau yn yr ysgol gynradd.

  • 1 dos o’r brechlyn MenACWY

Mae'r brechlyn hwn yn amddiffyn rhag 4 straen gwahanol o lid yr ymennydd (A, C,Y a Men W). Fel arfer cynigir y brechlyn hwn ym mlwyddyn 9.

  • 2 ddos o'r brechlyn HPV

Mae hyn yn amddiffyn yn erbyn Feirws Papiloma Dynol (nhs.uk) . Mae hwn yn haint a drosglwyddir yn rhywiol sy’n gyffredin iawn. Mae'r brechlyn HPV yn helpu i amddiffyn rhag canserau a dafadennau gwenerol sy'n cael eu hachosi gan HPV. Fel arfer cewch gynnig y dos cyntaf ym mlwyddyn 8 ac ail ddos 6 i 24 mis ar ôl y cyntaf.

  • 2 ddos o’r brechlyn COVID-19 a'r brechlyn/brechlynnau atgyfnerthu a argymhellir

Mae hyn yn eich amddiffyn rhag salwch difrifol yn ystod haint COVID-19. Mae hefyd yn lleihau'r risg o gymhlethdodau o salwch COVID hir yn sylweddol. Mae’r rhain yn frechlynnau sydd am ddim gan y GIG. Cynigir 2 ddos cyntaf 12 wythnos ar wahân. Os ydych yn 16 oed neu'n hŷn, rydych hefyd yn gymwys i gael dos atgyfnerthu (3ydd dos). 

Bydd y cynnig cyffredinol o gwrs sylfaenol a brechiad atgyfnerthu yn dod i ben. Os nad ydych wedi cael dos cyntaf neu ail ddos y cwrs sylfaenol, bydd angen ichi drefnu eich brechiad cyn 30 Mehefin.

Os nad ydych chi wedi cael eich dos atgyfnerthu cyffredinol (trydydd dos), bydd angen ichi drefnu hyn cyn 31 Mawrth.

I'r rhai mewn grwpiau ‘risg’ bydd y cynnig atgyfnerthu yn ailddechrau yn ystod cyfnodau ymgyrchoedd atgyfnerthu. Os byddwch yn datblygu cyflwr iechyd newydd sy'n golygu eich bod mewn grŵp ‘risg’, gallwch gael eich brechu yn ystod cyfnod yr ymgyrch atgyfnerthu nesaf. Byddai brechu y tu allan i'r cyfnodau hyn yn dibynnu ar benderfyniad clinigol unigol. 

Cysylltwch â'ch bwrdd iechyd lleol i drefnu apwyntiad neu dilynwch eu cyfryngau cymdeithasol, cyn i'r cynigion cyffredinol hyn ddod i ben.

Ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru i gael rhagor o wybodaeth am frechlynnau.