Neidio i'r prif gynnwy

Mae ein rhaglen Cartrefi Clyd yn ariannu gwelliannau effeithlonrwydd ynni i aelwydydd cymwys ynghyd â chyngor am ddim a diduedd i bob aelwyd.

Cyflawnir gwelliannau trwy ein cynllun Nyth ac yn flaenorol drwy gynllun Arbed.

Nyth

Mae Nyth yn darparu cyngor a chefnogaeth am ddim i helpu pobl i wella effeithlonrwydd ynni eu cartref. Gall hefyd gynnig pecyn o fesurau effeithlonrwydd ynni i helpu i leihau biliau ynni cartref rhai pobl sydd:

  • ar incwm isel
  • brwydro i gwrdd â chost eu hanghenion ynni domestig

Nyth.

Arbed

Roedd y cynllun Arbed yn cynnig gwelliannau effeithlonrwydd ynni mewn meysydd wedi'u targedu. Mae'r cynllun hwn bellach ar gau.