Neidio i'r prif gynnwy

Mae ein rhaglen Cartrefi Clyd yn ariannu gwelliannau effeithlonrwydd ynni i aelwydydd cymwys ynghyd â chyngor am ddim a diduedd i bob aelwyd.

Cyflawnir gwelliannau trwy ein cynllun Nyth ac yn flaenorol drwy gynllun Arbed.

Nyth

Mae Nyth yn darparu cyngor a chefnogaeth am ddim i helpu pobl i wella effeithlonrwydd ynni eu cartref. Gall hefyd gynnig pecyn o fesurau effeithlonrwydd ynni i helpu i leihau biliau ynni cartref rhai pobl sydd:

  • ar incwm isel
  • brwydro i gwrdd â chost eu hanghenion ynni domestig

Nyth.

Arbed

Roedd y cynllun Arbed yn cynnig gwelliannau effeithlonrwydd ynni mewn meysydd wedi'u targedu. Mae'r cynllun hwn bellach ar gau, ond gellir gweld cyngor am unrhyw ymholiadau wedi'r cau trwy wefan Arbed am Byth.