Neidio i'r prif gynnwy

Adborth, canmoliaeth a chwynion

I blant
Rhowch wybod i ni beth yr ydych yn ei feddwl am Cafcass Cymru.
I bobl ifanc
Bydd dysgu oddi wrth yr hyn yr ydym yn ei wneud yn dda a nodi mannau ar gyfer gwella yn cryfhau ein gwasanaeth.
I oedolion
Bydd dysgu oddi wrth yr hyn yr ydym yn ei wneud yn dda a nodi mannau ar gyfer gwella yn cryfhau ein gwasanaeth.

Beth yw Cafcass Cymru?

Sefydliad o fewn Llywodraeth Cymru yw Cafcass Cymru sy’n rhoi llais i unrhyw blentyn yng Nghymru sy’n ymwneud â’r system Cyfiawnder Teuluol. Pan benodir ni gan y llys teulu byddwn yn gweithio gyda theuluoedd a sefydliadau eraill i ddarganfod atebion tymor hir ar gyfer y plentyn.

Ynghylch Cafcass Cymru