Neidio i'r prif gynnwy
Jane Smith

Jane Smith yw Pennaeth Gweithrediadau Gwent i Cafcass Cymru

Mae Jane yn weithiwr cymdeithasol cymwysedig gyda thros 20 mlynedd o brofiad o weithio gyda phlant a theuluoedd, yn bennaf yn swydd amddiffyn plant, mewn awdurdodau lleol ac yn Cafcass Cymru. I ddechrau daeth Jane yn Warcheidwad ad Litem a Swyddog Adrodd (GALRO) yn 2000 cyn ymuno â Cafcass Cymru pan oedd yn cychwyn yn 2001 fel Cynghorwr Llys Teulu. Yn 2013 penodwyd Jane yn Rheolwr Practis yn nhîm De Cymru ac ym mis Mai 2018 fe’i penodwyd yn Bennaeth Gweithrediadau Gwent.