Neidio i'r prif gynnwy
Julie May

Julie May yw Pennaeth Gweithrediadau Canolbarth a Gorllewin Cymru i Cafcass Cymru

Ymunodd Julie â Cafcass Cymru ym mis Chwefror 2002 ar ôl gweithio  yn bennaf mewn cyfraith teulu o fewn cwmni cyfreithiol preifat. Mae Julie wedi bod yn weithiwr cymdeithasol cymwysedig ers 27 mlynedd gyda phrofiad o weithio gyda phlant a theuluoedd o fewn awdurdodau lleol a’r gwasanaeth prawf ers 1990. Bu Julie’n gweithio fel Cynghorwr Llys Teulu o 2002 i 2011 pan ddaeth yn Rheolwr Practis yn Ne-orllewin Cymru. Ers mis Mehefin 2015 mae Julie wedi bod yn Bennaeth Gweithrediadau Cafcass Cymru yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru.