Neidio i'r prif gynnwy
Suzanne Burgoyne

Suzanne Burgoyne yw Pennaeth Gweithrediadau Gogledd Cymru i Cafcass Cymru

Ymunodd Suzanne â Cafcass Cymru ym mis Chwefror 2010, fel Cyfarwyddwr Rhanbarthol Gogledd-ddwyrain Cymru. Yn dilyn ailstrwythuro Cafcass Cymru daeth yn Bennaeth Gweithrediadau Gogledd Cymru. Ymunodd Suzanne â Cafcass Cymru ar ôl gweithio mewn swyddi rheoli yng ngwasanaethau plant awdurdodau lleol. Mae gan Suzanne brofiad helaeth o waith cymdeithasol ymarferol ar y rheng flaen gyda phlant, gydag arbenigedd neilltuol mewn diogelu.