Neidio i'r prif gynnwy

Nid oes angen caniatâd cynllunio'n gyffredinol i gynnal a chadw sylfeini.

Fodd bynnag, os ydych yn byw mewn adeilad rhestredig neu ardal ddynodedig (ardal gadwraeth, Parc Cenedlaethol, Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol), dylech ymgynghori â'ch Awdurdod Cynllunio Lleol cyn gwneud unrhyw waith.