Neidio i'r prif gynnwy

Fel arfer, nid oes angen gwneud cais am ganiatâd cynllunio i osod cegin neu ystafell ymolchi, oni bai ei bod yn rhan o estyniad i dŷ.

Fodd bynnag, os yw’ch eiddo yn adeilad rhestredig dylech ymgynghori â’r Awdurdod Cynllunio Lleol.