Neidio i'r prif gynnwy

Heblaw am y newidiadau defnydd a Ganiateir gan Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 1995, a restrir uchod, a newidiadau lle mae'r ddau ddefnydd yn perthyn i'r un dosbarth, bydd angen caniatâd cynllunio'n gyffredinol ar gyfer newid defnydd o bwys.

Mae'n debygol y bydd angen caniatâd cynllunio ar y rhan fwyaf o waith adeiladu allanol sy'n gysylltiedig â newid defnydd.