Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 10 Hydref 2015.

Cyfnod ymgynghori:
23 Awst 2015 i 10 Hydref 2015
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion am y canlyniad

Crynodeb o'r ymatebion (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 220 KB

PDF
220 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Rydym am gyflwyno canllawiau codi tâl drafft newydd i Ofwat iddynt eu hystyried wrth osod eu rheolau codi tâl ar gyfer ymgymerwyr dŵr perthnasol sy'n gweithredu'n llwyr neu'n bennaf yng Nghymru.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Derbyniodd Deddf dŵr 2014 Gydsyniad y Frenhines ar 14 Mai 2014.  Mae’r Ddeddf yn gosod allan fframwaith newydd ar gyfer rheoleiddio’r drefn ar gyfer codi tâl ar y diwydiant dŵr.  Drwyddi mae Gweinidogion Cymru yn cael datblygu Canllawiau Codi Tâl newydd am y tro cyntaf.  Bydd gofyn i Ofwat ystyried y Canllawiau hyn wrth ddatblygu’u rheolau codi tâl hwythau ar gyfer ymgymerwyr dŵr ac ymgymerwyr dŵr a charthffosiaeth sy’n gweithredu’n llwyr neu’n bennaf yng Nghymru.  

Pwrpas y Canllawiau Codi Tâl yw sicrhau bod Rheolau Codi Tâl Ofwat yn adlewyrchu blaenoriaethau polisi Llywodraeth Cymru ar gyfer y sector dŵr.

Mae’r ymgynghoriad hwn yn disgrifio:

  • ein nodau ynghylch codi tâl yn y diwydiant dŵr hynny yng nghyd-destun ein hymrwymiadau polisi cyffredinol i’r sector dŵr yng Nghymru
  • amcanion ac egwyddorion ehangach Llywodraeth Cymru.

Dogfennau ymgynghori

Dogfen ymgynghori (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 330 KB

PDF
330 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.