Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 22 Mehefin 2018.

Cyfnod ymgynghori:
29 Mawrth 2018 i 22 Mehefin 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Crynodeb o’r canlyniad

Mae'r crynodeb o ymatebion bellach ar gael.

Manylion am y canlyniad

Crynodeb o’r ymatebion , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 505 KB

PDF
505 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Themau Allweddol sydd wedi dod i’r Amlwg o’r Ymgynghoriad ac Ymateb Llywodraeth Cymru , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 53 KB

PDF
53 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Rydym am glywed eich barn ar y cynigion i wella gwasanaethau i’r rhai sy’n dioddef trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

Dogfennau ymgynghori

Dogfen ymgynghori , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 885 KB

PDF
885 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Asesiad effaith cydraddoldeb (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 524 KB

PDF
524 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Asesiad effaith hawliau plant (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 890 KB

PDF
890 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Asesiad o’r effaith ar y Gymraeg , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 576 KB

PDF
576 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Gwybodaeth ychwanegol

Rydyn ni’n ymgynghori ar y canllawiau statudol drafft i’w cyhoeddi o dan y Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015. Bydd y canllawiau’n hybu comisiynu mewn ffordd safonol gydweithredol sy’n cynnig gwasanaethau sy’n fwy cyson ac effeithiol er mwyn atal trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol a diogelu a chefnogi dioddefwyr trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yng Nghymru.