Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 15 Ebrill 2012.

Cyfnod ymgynghori:
23 Ionawr 2012 i 15 Ebrill 2012
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion am y canlyniad

Ymateb Llywodraeth Cymru , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 80 KB

PDF
80 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Mae'r canllawiau hyn yn ategu Gorchymyn Targedau Ailgylchu, Paratoi i Ailddefnyddio a Chompostio (Diffiniadau) (Cymru) 2011 a Rheoliadau 4 a 5 o Reoliadau Targedau Ailgylchu, Paratoi i Ailddefnyddio a Chompostio (Monitro a Chosbau) (Cymru) 2011.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Mae'r Canllawiau'n cael eu paratoi o dan adran 7 o Orchymyn Gwastraff (Cymru) 2010. Maent yn ategu'r diffiniadau yn y Gorchymyn a'r drefn fonitro a bennir o dan reoliadau 4 a 5 o'r Rheoliadau.

Bydd y Canllawiau hyn yn rhoi mwy o eglurhad am:

  • y diffiniadau o ailgylchu paratoi i ailddefnyddio a chompostio a geir yn y gorchymyn
  • y gofynion monitro ac adrodd sydd yn y Rheoliadau.

Rydym yn ceisio’ch barn hefyd am gynigion i gyflwyno deddfwriaeth a fydd yn diffinio'r sefyllfa o ran:

  • dad-ddyfrio sef tynnu'r dŵr o weddillion treuliad anaerobig (yr hyn sy'n weddill ar ôl i rywbeth gael ei dreulio) sy'n dod o gyfleusterau treulio anaerobig 
  • sut y mae'r cyfraddau adfer o dreulio anaerobig compostio ac ailgylchu lludw gwaelod llosgydd (IBA) a gweddillion rheoli llygredd aer (APCR) yn cael eu cyfrifo ar gyfer cyfleusterau sy'n cymryd deunyddiau o fwy nag un ffynhonnell.

Dogfennau ymgynghori

Dogfen ymgynghori , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 143 KB

PDF
143 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.