Neidio i'r prif gynnwy

Prosiect i helpu i ddatblygu sectorau allweddol yn ardal forol Cymru mewn modd cynaliadwy

Cyhoeddwyd gyntaf:
20 Ionawr 2022
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae datblygu canllawiau lleoliadol ar gyfer sectorau wedi canolbwyntio ar:

  • ynni ffrwd lanw
  • ynni’r tonnau
  • dyframaethu 

Rydym wedi canolbwyntio ar y rhain am y rhesymau canlynol:

  • nodwyd yn y cynllun morol fod gan y rhain gyfleoedd sylweddol ar gyfer twf
  • gallant elwa ar sail dystiolaeth hygyrch, gymhwysol a strwythuredig sy’n addas i’r diben
  • mae modd coladu a dehongli’r setiau data perthnasol

Mae’r adroddiadau sector ar gael yma:

Mae data gofodol ar gael ym Mhorthol Cynllunio Morol Cymru.

Gallwch weld adroddiadau sector cychwynnol yma:

Mae rhyngweithio rhwng rhanddeiliaid wedi bod yn hanfodol i’r gwaith o ddatblygu canllawiau lleoliadol ar gyfer sectorau. Os ydych yn gweithio yn un o’r sectorau o dan sylw a hoffech roi adborth cysylltwch â ni yn: Marineplanning@llyw.cymru.