Neidio i'r prif gynnwy

Canlyniadau arholiadau allanol a gafodd eu sefyll gan ddisgyblion 15 oed neu 17 oed, sy'n cynnwys TGAU a Lefel A ar gyfer Medi 2017 i Awst 2018.

Mae hwn yn darparu canlyniadau cynnar ar gyfer arholiadau allanol gan ddisgyblion ym mlwyddyn 11 (Cyfnod Allweddol 4) neu ddisgyblion 17 oed ar ddechrau’r flwyddyn academaidd mewn ysgolion yng Nghymru yn 2017/18, yn ogystal â data terfynol ar gyfer blynyddoedd cynt. Mae’r datganiad yma yn diweddaru'r ystadegau a gyhoeddwyd ar 4 Hydref 2018.

Yn dilyn argymhellion gan adolygiadau annibynnol a newidiadau polisi a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru, gweithredwyd nifer o newidiadau allweddol i ddata mesur perfformiad Cyfnod Allweddol 4 yn y blynyddoedd diweddar sy'n effeithio ar gymariaethau dros amser. Felly, dylid gwneud y fath gymariaethau gyda rhybudd. Gwelwch y datganiad a’r nodiadau cysylltiedig am fwy o wybodaeth.

Disgyblion ym mlwyddyn 11

  • Cyflawnodd 55.1% o ddisgyblion ym mlwyddyn 11 y trothwy cynwysedig lefel 2 (Lefel 2 gan gynnwys gradd A*i C yn Saesneg neu Gymraeg Iaith gyntaf a Mathemateg), i fyny o 54.6% y flwyddyn ddiwethaf.
  • 349.5 oedd y sgôr pwyntiau 9 wedi’i gapio.
  • Cyflawnodd 29.5% o ddisgyblion sy’n gymwys am PYD y trothwy cynwysedig lefel 2.
  • Cyflawnodd 63.6% o ddisgyblion A* i C ym Mathemateg neu Rhiffedd (y gorau o).
  • Cyflawnodd 64.9% o ddisgyblion A*i C yn unai Saesneg neu Gymraeg Iaith Gyntaf.
  • Cyflawnodd 18.0% o ddisgyblon o leiaf 5 gradd A* i A.

Disgyblion 17 oed

  • Enillodd 97.6% o’r disgyblion a gofrestrwyd ar gyfer 2 Safon Uwch neu gyfwerth y trothwy Lefel 3.
  • 740.1 oedd y sgôr pwyntiau cyfartalog eang.
  • Cyflawnodd 57.9% o’r disgyblion a gofrestrwyd ar gyfer 2 Safon Uwch neu gyfwerth 3 neu fwy gradd A*i C.

Adroddiadau

Canlyniadau arholiadau, Medi 2017 i Awst 2018 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 671 KB

PDF
671 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Canlyniadau arholiadau, Medi 2017 i Awst 2018: nodiadau , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 386 KB

PDF
386 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Canlyniadau arholiadau, Medi 2017 i Awst 2018: tablau , math o ffeil: ODS, maint ffeil: 96 KB

ODS
96 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Meincnodi Cyfnod Allwedddol 4, Medi 2017 i Awst 2018: tablau , math o ffeil: ODS, maint ffeil: 21 KB

ODS
21 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Meincnodi Cyfnod Allwedddol 4, 2017/18 - pyncia craidd: tablau , math o ffeil: ODS, maint ffeil: 18 KB

ODS
18 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.