Neidio i'r prif gynnwy

Adroddiad a gynhyrchwyd gan yr Adran Addysg, gyda cyfraniad gan y gweinyddiaethau datganoledig yng Nghymru a'r Alban, wedi’i seilio ar data arbrofol o set ddata Canlyniadau Addysg Hydredol.

Ystadegau ar gyflogaeth ac enillion graddedigion gradd gyntaf o brifysgolion Prydain Fawr sy'n hanu o'r DU. Mae gweithgarwch graddedigion wedi ei dorri i lawr gan yn ôl prifysgol, pwnc a astudiwyd a rhyw. Mae graddedigion o un, tair a phum mlynedd cyn y flwyddyn ariannol a roddir wedi eu cynnwys.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.